Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 20/09/2017, ώρα 12:30