Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 14/09/2017, ώρα 19:30