Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 14/09/2017, ώρα 12:30