Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 13/09/2017, ώρα 09:30