Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 29/08/2017, ώρα 19:30