Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 31/08/2017, ώρα 12:30