Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 30/08/2017, ώρα 12:30