Περιλήψεις Διακηρύξεων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού