Δημόσια κλήρωση για τον προσδιορισμό των θέσεων ποσοστού 30% των κενωθέντων περιπτέρων

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Λαρισαίων γνωστοποιεί ότι στις 28 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (3ος όροφος) του Δημαρχείου, Ίωνος Δραγούμη 1, η αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών του άρθρ. 1, του Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πραγματοποίηση δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό των θέσεων ποσοστού 30% των κενωθέντων περιπτέρων, τα οποία στη συνέχεια θα παραχωρηθούν ύστερα από προκήρυξη έναντι καταβολής τέλους, στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρ. 76 του Ν.4257/2014.

Επισημαίνεται ότι το υπόλοιπο 70% των κενωθέντων περιπτέρων θα διατεθεί με δημοπρασία.