Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 25/07/2017, ώρα 19:30