Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 27/07/2017, ώρα 12:30