Πρόσληψη 2 ατόμων για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου Λαρισαίων