Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 18/07/2017, ώρα 20:00