Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 20/07/2017, ώρα 12:30