Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 19/07/2017, ώρα 12:30