Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 13/07/2017, ώρα 12:30