Υποβολή αρχικών αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων σε πληγέντες παραγωγούς του Δήμου