Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 03/07/2017, ώρα 12:30