Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 23/05/2017, ώρα 19:30