Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 24/05/2017, ώρα 12:30