Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 25/05/2017, ώρα 12:30