ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - Αναστέλλεται η διαδικασία Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή