Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 11/05/2017, ώρα 19:00