Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 11/05/2017, ώρα 12:30