Συνεδρίαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 10/05/2017, ώρα 12:30