Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 25/04/2017, ώρα 19:00