Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 27/4/2017, ώρα 12:30