Συνεδρίαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 26/04/2017, ώρα 12:30