Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 19/04/2017, ώρα 12:30