Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 20/04/2017, ώρα 12:30