Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 11/04/2017, ώρα 14:00