Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 06/04/2017, ώρα 12:30