Ανακοίνωση υπ αριθμ ΣΟΧ2Α/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Λαρισαίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στη Θεσσαλία», στο Δήμο Λαρισαίων που εδρεύει στη Λάρισα.

Για την ανακοίνωση, πατήστε ΕΔΩ

Για το έντυπο της αίτησης, πατήστε ΕΔΩ

Για το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ, πατήστε ΕΔΩ

Για το ειδικό παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας, πατήστε ΕΔΩ