Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 21/03/2017, ώρα 19:00