Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 23/03/2017, ώρα 12:30