Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 22/03/2017, ώρα 12:30