Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 14/03/2017, ώρα 19:00