Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 16/03/2017, ώρα 12:30