Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 15/03/2017, ώρα 12:30