Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Παρασκευή 10/03/2017, ώρα 12:30