Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 06/03/2017, ώρα 12:30