Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 21/02/2017, ώρα 19:00