Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 23/02/2017, ώρα 12:30