Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 17/02/2017, ώρα 14:15