Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 22/02/2017, ώρα 12:30