Συνεδρίαση Επιτροπής Ζωής Παρασκευή 17/02/2017, ώρα 11:00