Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 16/02/2017, ώρα 11:00