Ο Δήμος Λαρισαίων έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να εκπονήσει Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για τη Λάρισα. Το  ΣΟΑΠ  εκπονείται με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 12 του ν.2508/1999 και τις Προδιαγραφές των  ΣΟΑΠ, και έχει ως στόχο την προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αστικού σχεδιασμού για την πόλη και για επιμέρους τμήματά της που παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωή.

Η εκπόνηση του ΣΟΑΠ Λάρισας βρίσκεται σε εξέλιξη, και ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρόταση του ΣΟΑΠ που περιλαμβάνει και (προκαταρκτικό) πρόγραμμα δράσης. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7 του ν. 2742/1999 και τις Προδιαγραφές, στο παρόν στάδιο της εκπόνησης του ΣΟΑΠ το Πρόγραμμα Δράσης τίθεται σε ανοικτή διαβούλευση με την ανάρτησή του στον ιστότοπο του Δήμου Λαρισαίων και θα διαρκέσει 10 ημέρες. Οι απόψεις, πολιτών και φορέων, που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα αποδελτιωθούν συστηματικά, κωδικοποιηθούν και αξιολογηθούν, ούτως ώστε να διαμορφωθεί το οριστικό Πρόγραμμα  Δράσης και το σχέδιο Κοινής Υπουργικής  Απόφασης με την οποία θα εγκριθεί το  ΣΟΑΠ, αφού υπάρξουν γνωμοδοτήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για το σημείωμα για την  έναρξη της διαβουλευτικής διαδικασίας, πατήστε  ΕΔΩ

Για το ΣΟΑΠ (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ), πατήστε ΕΔΩ

Μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις-παρατηρήσεις σας στο e-mail: nerga@larissa-dimos.gr  υπόψη κ. Μιχάλη Τσιάρα.