Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

deyalΗ ΔΕΥΑΛ είναι η σημερινή και μελλοντική απάντηση στην ικανοποίηση των αναγκών για ύδρευση και αποχέτευση.

Οι αξίες μας

Tο καθαρό και πολιτισμένο περιβάλλον,η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με την παρέμβασή μας στις δύο παραμέτρους του περιβάλλοντος, το νερό και τα αστικά λύματα.

Στόχοι μας είναι η συνεχής και επαρκής υδροδότηση της Λάρισας με υγιεινό νερό, στο απώτερο μέλλον,η πλήρης κάλυψη των αναγκών της σε αποχέτευση,η αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών μας.

Το έργο μας

 • Τα έργα ύδρευσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη και ξεπερνούν τα 4 δις δρχ., εξασφαλίζουν:

  Την υδροδότηση της πόλης τουλάχιστον ως το 2025.

  Tην βελτίωση και την επέκταση του δικτύου ύδρευσης. To 1999, ολοκληρώθηκε το δίκτυο αποχέτευσης, με την κατασκευή των κυρίων αγωγών σε όλες τις συνοικίες της πόλης. Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 3,5 δις δρχ.

 • Η Β φάση του Βιολογικού Καθαρισμού ολοκληρώνεται σύντομα, λόγω των συνεχών επεκτάσεων του δικτύου αποχέτευσης και της αυξητικής τάσης των συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο.

 • Στη ΔΕΥΑΛ εκχωρήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ η αρμοδιότητα για τον έλεγχο όλων των επιφανειακών νερών του υδατικού διαμερίσματοςτης Θεσσαλίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Η σύνθεσή του είναι:

 • Πρόεδρος

  Ο Δήμαρχος κ. Καλογιάννης Απόστολος

 • Αντιπρόεδρος

   Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Καφφές

 • Τακτικά Μέλη

  Ζαούτσος Γεώργιος, Πράππας Κώστας, Αρχοντής Βασίλης, Χλωρός Αστέριος, Καραλαριώτου Ρένα, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Διαμάντος Ντίνος, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα, εκπρόσωπος εργαζομένων

 • Αναπληρωματικά Μέλη

  Βλησαρούλης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Κοσμάς, Ντορμπάς Χρήστος, Τσίπης Κυριάκος, Γκόγκος Γιώργος, Σαμαράς Ιωάννης, Γκίνιας Απόστολος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τέρμα Τυχερού ΤΚ 41222
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2410687000