ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ                    ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 'ΑΡΙΣΤΕΥΣ'
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Προγράμματα στα οποία συμμετέχει το
Αστεροσκοπείο Λάρισας

 • Ήλιος
  α. Φωτόσφαιρα
  β. Χρωμόσφαιρα
  γ. Sudden Ionospheric Disturbance (SID)

 • Επιπροσθήσεις Σελήνης Σημαντικό διεθνές αστρονομικό πρόγραμμα που αφορά το χρονικό προσδιορισμό των επιπροσθησόμενων και αποκαλυπτόμενων αστέρων από το δίσκο της Σελήνης.
  Οι πραγματοποιούμενες παρατηρήσεις των επιπροσθήσεων της Σελήνης αποστέλλονται στην International Occultation Timing Association (IOTA), που έχει και τη διεθνή εποπτεία του προγράμματος.
  Ο διεθνής κωδικός του Αστεροσκοπείου Λάρισας για το πρόγραμμα αυτό είναι SZ4L1.

 • Αστρική φωτοηλεκτρική φωτομετρία
  α) Το Αστεροσκοπείο Λάρισας μετέχει από πολλών ετών στο διεθνές πρόγραμμα PEP της AAVSO που αποσκοπεί στη μελέτη μιας 80αδας ειδικά επιλεγμένων μακροπεριόδων μεταβλητών αστέρων εχόντων μικρό εύρος κύμανσης .
  β) Πιλοτικά πραγματοποιούνται παρατηρήσεις με φωτοηλεκτρική και οπτική μέθοδο για τον προσδιορισμό των ελαχίστων και της περιόδου της ειδικής κατηγορίας μεταβλητών των Αλγολιδών (eclipsing binary stars).
  γ) Μετέχει και στο παράλληλο πρόγραμμα , τη φωτοηλεκτρική φωτομετρική παρατήρηση του αστέρα IM PEG. Σκοπός των επίγειων και δορυφορικών παρατηρήσεων είναι να γίνει μια περίπλοκη δοκιμή ορισμένων πτυχών της θεωρίας της σχετικότητας.
 • Γεωφυσικό πρόγραμμα
  α) Με σεισμογράφο που διαθέτει το Αστεροσκοπείο Λάρισας γίνεται καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας της ευρύτερης Θεσσαλικής περιοχής. Οι εγγεγραμμένοι σεισμοί μετά τον υπολογισμό και τη καταχώρηση τους σε ειδικά έντυπα αποστέλλονται, στο Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Αθηνών.
  β) Επίσης εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Λάρισας είναι εγκατεστημένοι εννέα επιταχυνσιογράφοι με προοπτική την πύκνωση του αντισεισμικού δικτύου. Σκοπός του δικτύου των επιταχυνσιογράφων είναι ο προσδιορισμός της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης κατά τομείς της Λάρισας.
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  Σε ετήσια βάση το Αστεροσκοπείο Λάρισας επισκέπτονται μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Στην ειδικά διαμορφωμένη και εξοπλισμένη με σύγχρονα όργανα προβολής αίθουσα του β' ορόφου, πραγματοποιούνται ομιλίες και προβάλλονται κινηματογραφικές ταινίες ή βίντεο αστρονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης, έχει καθιερωθεί κάθε Πέμπτη απόγευμα η ελεύθερη είσοδος στο κοινό.


  Φωτογραφία επίσκεψης Δημοτικού Σχολείου.
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LINKS


Δημιουργία:
Τμήμα Πληροφορικής- Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Δήμος Λαρισαίων